Regulamin

 • Właścicielem Pralni jest:
  M.S.M PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE
  MICHALAK MAGDALENA
  ul. Gen. J. Chłopickiego 8
  05-827 Grodzisk Mazowiecki
  NIP 125-133-74-47
 • Cena za usługi liczona jest wg cennika.
 • Termin wykonania usługi jest ustalany indywidualnie z Klientem (min 48 h)
 • Ekspresowa usługa – czas realizacji tego samego dnia, bądź następnego – jest dodatkowo płatna plus 100%
 • Powierzona nam odzież będzie prana zgodnie ze wskazaniami na wszywce producenta. W przypadku braku metki, odzież przyjmowana jest na odpowiedzialność klienta.
 • Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za guziki, sprzączki, klamry, poduszki naramienne, fizelinę , zamki błyskawiczne, ściągacze gumowe, hafty, napisy oraz inne szkody powstałe wskutek czyszczenia według niewłaściwej instrukcji, zamieszczonej przez producenta odzieży.
 • Na odpowiedzialność Klienta przyjmujemy odzież ze wstawkami ze skóry zamszowej lub tworzyw sztucznych, garderobę z aplikacjami wykonanymi z koralików i cekinów, bądź odzież z innego rodzaju wstawkami, aplikacjami lub nadrukami, co do których istnieje niebezpieczeństwo ich uszkodzenia.
 • Nie gwarantujemy całkowitego usunięcia wszystkich zanieczyszczeń lub plam, a w szczególności w przypadku, gdy są stare bądź wcześniej zapierane.
 • Prosimy, o dokładne opróżnienie zawartości wszystkich kieszeni oraz usunięcie broszek i innych ozdób.
 • Klient ma obowiązek w formularzu zamówienia, zadeklarować ilość asortymentu przekazywanego do prania
 • W momencie stwierdzenia niezgodności ilości rzeczywistych sztuk z zadeklarowaną ilością lub uszkodzeń garderoby i plam, o których pracownicy nie zostali poinformowani w chwili otrzymania odzieży, informacja jest przekazywana do klienta drogą telefoniczną i mailową, natychmiast po ich stwierdzeniu . W momencie potwierdzenia przez klienta wyżej wymienionych niezgodności ( mail lub sms ), pralnia przystępuje do prania odzieży.
 • Czyszczenie (pranie) wszelkich wyrobów, nie powoduje odnowienia wyrobu do jego stanu pierwotnego, z chwili wytworzenia, lecz wyłącznie odświeżenie jego wyglądu, z uwzględnieniem stanu, w jakim znajdował się w chwili oddawania do prania.
 • Pralnia może odmówić wykonania usługi. Decyzja zostaje podjęta w chwili weryfikacji odzieży w pralni i natychmiast przekazywana do klienta drogą telefoniczną i mailową.
 • Klient zobowiązuję się do sprawdzenia jakości wykonanej usługi, w momencie jej odbioru. Brak zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń w chwili odbioru odzieży, oznacza brak zastrzeżeń ze strony klienta co do jakości wykonanej usługi i nie może w przyszłości stanowić podstawy do roszczeń reklamacyjnych.
 • Odbiór odzieży jest ustalana indywidualnie z Klientem. W przypadku, gdy klient nie odbierze garderoby w umówionym terminie i nie poinformuje pralni o zmianie terminu na 2 h przed wyznaczoną godziną, pobierana jest opłata za dodatkowy przejazd w wysokości 30 zł.